Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for maaliskuu 2013

Tänä syksynä Vantaalla tapahtui opetusjärjestelyissä suurehkoja muutoksia. Erityisoppilaat haluttiin lähikouluihin. Myös meidän kouluumme tuli yleisopetuksen ryhmiin lisää erityisoppilaita. Yksi tällainen luokka tuli opetettavaksi itsellenikin. Aloimme kollegojen kanssa suunnitella kurssia uusiksi. Samalla rupesin pohtimaan, voisiko verkko-oppimisalustaa hyödyntää entistä heterogeenisemman oppilasmateriaalin kanssa työskennellessä ja näiden aktivoimiseksi.

Päädyin rakentamaan kurssin rungon näkyväksi Fronteriin. Fronterin hyvä puoli on sen avoimuus ja muokattavuus. Melkeinpä mikä tiedosto tahansa sujahtaa huoneen kansioihin ja on mahdollista linkittää suoraan kurssin aikatauluun kyseisen oppitunnin kohdalle. Samalla lailla kurssin aikatauluun voidaan linkittää palautuskansiot tehtäville sekä ohjeet niiden tekemiseksi. Nyt oppilailla oli koko ajan selkeästi näkyvillä edellisellä oppitunnilla käsitellyt asiat sekä parhaillaan ja tulevaisuudessa käsiteltävät.

Kurssin alussa halusin hyödyntää virtuaaliopetuksen keinoja oppilaiden aktivoinnissa. Oppilaat saivat osallistua opetuksen suunnitteluun ryhtymällä kukin ryhmänsä kanssa oman pienen historiallisen kokonaisuuden asiantuntijoiksi. Ryhmille jaettiin omat tutkimusaiheet, joihin oli linkitetty valmiit apukysymyksin varustetut PowerPoint -pohjat Fronteriin. Ensimmäisellä oppitunnilla oli tarkoitus tehdä  omasta aiheesta esitys, joka käytäisiin läpi tulevien oppituntien aikana aiheen muun käsittelyn yhteydessä. Valmiit työt tuli palauttaa Fronteriin tavalliseen kansioon kaikkien yhteisesti nähtäväksi. Tarkoitus oli, että oppilaat voisivat myöhemmin vielä palata tarkastelemaan töitä esimerkiksi kokeeseen kertaamisen yhteydessä.

Seuraavilla oppitunneilla otettiin käyttöön oppimispäiväkirjat. Kurssin aikatauluun oli suunnilleen joka toisen oppitunnin loppuun linkitetty oppimispäiväkirjan pohja, jotka noudattivat aina suunnilleen samaa kaavaa. Ensin muutama kertaava kysymys jo opitusta, minkä jälkeen oman oppimisen pohdintaan kannustava kysymys ja pohdintaa siitä, mikä jäi epäselväksi tai olisi voitu tehdä paremmin. Oppimispäiväkirjat tuli palauttaa Fronteriin opettajan arvioinnin tueksi. Fronter-huoneen kautta piti saavuttaa paljon tavoitteita: oppilaiden aktivointi, kurssin rakenteen selkeys, jatkuvan arvioinnin helpottaminen, yhteisöllisesti rakennetun tiedon jakaminen oppilaiden kesken… aina ei kaikki suju suunnitelmien mukaan.

kurssi

Nähdäkseni suunnitelma oli hyvä ja toteuttamiskelpoinen. Suunnittelemani aikataulu oli tiukahko, mutta mahdollinen. Kurssia varten toteutettu Fronter-huone on selkeä ja rakenteeltaan toimiva. Tietotekniikan kanssa toimiessa on kuitenkin aina syytä varautua yllätyksiin. Tällä kertaa yllätys – eikä se täysin ennalta varoittamatta tullut sekään – oli koulumme uudehkojen miniläppäreiden käynnistymisen yhteydessä tapahtuva piinallinen hidastelu. Fronter ja sinne linkittämäni tehtävä toimivat koko ajan moitteettomasti, mutta 15-30 minuuttia käynnistyvällä koneella niiden käyttämiseen jäävä aika kutistui olemattomiin.

Tietotekniikan tulee toimia hyvin tai sen käyttämisestä saavutettava hyöty kutistuu olennaisesti. Tässä tapauksessa tietokoneet muuttuivat oppilaita motivoivasta ja oppimista helpottavasta tekijästä oppimista estäväksi ja hidastavaksi tekijäksi. Ongelmista selvittiin tulostamalla tehtävistä paperiversioita ja suorittamalla tiedonhakua oppilaiden kännyköillä. Keskittyminen ja motivaatio kuitenkin häiriintyivät muutamaan otteeseen ratkaisevasti.

Vantaan systeemissä tietohallinto on viety valitettavan kauas niistä jotka koneita varsinaisesti käyttävät, eli oppilaista ja opettajista. Muutoksen ja parannukset kestävät liian kauan, isoihin ongelmiin ei saa apua eikä tukipyyntöihin välttämättä vastata ollenkaan. Erityisesti tämä haittaa kannettavien oppilaskoneiden langatonta käyttöä. Hitaat nettiyhteydet, yllättävästi latautuvat, koneet päiväkausiksi jumittavat päivityspaketit sekä varsinaisten käyttäjien olemattomat oikeudet, luvat ja mahdollisuudet tehdä mitään havaitsemilleen ongelmille pahentavat asiaa. Kankean ja raskaan opetusverkon voisi korvata avoimilla verkoilla, ilman kirjautumista toimivilla koneilla, verkon pilvipalveluilla (Fronter ja SkyDrive ovat jo käytössä Vantaalla) sekä mahdollisuuksien mukaan myös avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla ja käyttöjärjestelmillä. Erityisesti pitäisi panostaa yhteyksien nopeuksien kasvattamiseen. Epäluottamus käyttäjiin ja haluttomuus kuunnella käyttäjien toiveita aiheuttavat sen, että ongelmien ratkeaminen lähitulevaisuudessa on varsin epätodennäköistä.

Oppilaita ei motivoi eikä kiinnosta työskennellä välineillä, jotka toimivat selvästi huonommin kuin kotoa löytyvät – silloin kun toimivat ylipäätään. Ei kiinnosta muuten opettajiakaan.

Mainokset

Read Full Post »