Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for lokakuu 2012

Jos joku tuskailee yhä Fronterin peruskäytön ongelmien kanssa tai huoneen avaamisen kaltainen perusasia on päässyt unohtumaan, alla tekemäni video-opastus aiheesta. Videokaappaukset on tehty screencast-o-matic -ilmaisohjelmalla, tekstit efekteineen Windowsin Live MovieMakerilla ja lopullinen koostaminen vanhalla MovieMakerilla. Laatu on kuvan ja äänityksenkin suhteen hieman suttuista, mutta ilmeisesti parasta, mihin Windowsin ilmaisohjelmilla (ja vanhalla läppärillä) pystyy. Ymmärtääkseni tästäkin saa riittävällä tavalla selvää, vaikka kuva fullscreen -tilassa vähän hämyiseltä näyttääkin.

 

Lisää opetusvideotuotantoa Fronterin peruskäyttöön liittyen on tulossa pian Vantaan Verkkopetokanvalle Youtubeen lähellä teitä. Tästä verkkoresurssista tiedotetaan sen valmistumisen ja julkaisun tapahtuessa myös täällä.

Mainokset

Read Full Post »

Fronterista saatanee Suomessakin jo kuluvan syksyn, viimeistään ensi talven aikana uusi paranneltu versio. Tämä y12 -version nimellä tunnettu uutuus  tulee näkemäni ennakkoesittelyn perusteella tarjoamaan huomattavia parannuksia erityisesti testityökaluun. Päivityksen myötä testityökalulla on mahdollista luoda paljon entistä monipuolisempia kysymysvaihtoehtoja. Uuden version testityökalu tulee mahdollistamaan mm. aukkotäyttötehtävät ja useat muut uudenlaiset tehtävätyypit. Uudistus on erityisen kipeästi kaivattu parannus juuri historian ja yhteiskuntaopin opetuksen näkökulmasta. Näiden aineiden tarpeisiin vanha, lähinnä avoimet kysymykset ja monivalintatehtävät mahdollistanut testityökalun versio, on liian yksipuolinen.

Testityökalun yksipuolisuudesta huolimatta olen jo toista vuotta käyttänyt sitä kokeiden pitämiseen yhteiskuntaopissa  ja viimeistään päivityksen myötä otan sen käyttöön historian opetuksessakin. Kurssin loppukokeet pidän edelleenkin vanhalla paperisella käyttöliittymällä, mutta lisädataa arvioinnin helpottamiseksi on mahdollista hankkia suhteellisen vaivattomasti pitämällä välikokeet (tai tuntikokeet) kerran tai kaksi jakson aikana Fronterissa.

Testityökalun käyttämisessä on opettajan näkökulmasta yksi erityisen hyvä puoli: kokeita ei tarvitse korjata itse!!! Testityökalu nimittäin korjaa monivalintatehtävät automaattisesti, olettaen että oikeat vastaukset on syötetty kysymysten tekovaiheessa kokeeseen. Kokeiden korjaamisen ollessa opettajantyön melkeinpä rasittavin, tylsin ja ikävin puoli, kaikki apu on tässä suhteessa tervetullutta. Myös oppilaat saavat kokeen tekemisen jälkeen palautteen suorituksestaan välittömästi.

Avoimet sanallisia vastauksia edellyttävät kysymykset on tietenkin pakko korjata edelleen itse. Testityökalu mahdollistaa myös niiden pisteyttämisen automaattisesti, mutta tällainen automatiikka ei kykene riittävästi huomioimaan vastausten lähes loputonta monimuotoisuutta – siis sitä, että oikeita vastauksia voi olla vaikka kuinka monta erilaista ja kaikki vastaukset eroavat väistämättä mallivastauksesta jossain suhteessa. Itse olen lähinnä tästä syystä käyttänyt pitämissäni välikokeissa pelkästään monivalintatehtäviä.

Kokeiden pitäminen tietokoneella tuo myös koejärjestelyihin uusia kiinnostavia haasteita, jotka ovat ajankohtaisia yleisemminkin, ainakin sikäli jos suunnitelmat ylioppilastutkinnon suorittamisesta tietokoneen avulla jo muutaman vuoden kuluttua tulevat toteutumaan. Internet on nykypäivänä varmaan jo monessa suhteessa merkittävin tiedonhaun kanava erityisesti nuorille. Tietokoneella tehtävässä kokeessa tämä kanava on ainakin periaatteessa koko ajan käytettävissä. Jos koe tehdään fronterissa ei internetyhteyttä voi kokeen ajaksi sulkea, vaikka se oman kouluni laitteilla olisikin muuten mahdollista. Vaan miksi pitäisikään!?

Omissa monivalintatehtehtävistä rakentuvissa välikokeissani olen sallinut oppilaiden käyttää vapaasti sekä oppikirjaa että internetiä. Onhan internet tänä päivänä muutenkin koko ajan jokaisen käytettävissä. Ehkä tiedon ulkoaopettelemisen sijaan tulisi kokeissakin alkaa painottaa enemmän tiedonhankinnan ja sen soveltamisen sekä hankitun tiedon ymmärtämisen taitoja. Fronterissa suoritettavissa kokeissa olen yrittänyt hakea koetilanteeseen haastavuutta tiukoista aikarajoista ( koeaikaa on noin minuutti/kysymys) sekä tiukoista, normaalia ilman kirjaa tehtävää koetta haastavammista kysymyksistä. Etukäteen olen oppilaille painottanut ennakkovalmistautumisen tärkeyttä tällaisessa avoimen tiedonhaun sallivassa kokeessa. Tietoa on tarjolla niin paljon, ettei koetilanteessa olemahdollista lukea sitä kaikkea läpi, on pakko tietää mistä etsiä.

Muitakin haasteita tietokoneella tehtävään kokeeseen tietysti liittyy. Osa näistä on puhtaasti teknisiä. Fronter on ainakin omassa käytössäni ollut kohtalaisen toimintavarma systeemi eikä ongelmia sen suhteen ole juurikaan esiintynyt. Koulujen tietotekniset toimintaympäristöt ovat kuitenkin sen verran monista eri valmistajien tuottamista palikoista koottuja, että aina on mahdollista jonkin mennä pieleen. Koneisiin voi tulla suuri käynnistämistä hidastava päivitys, internetyhteyttä ei välttämättä olekaan juuri koehetkellä, sähköt voivat katketa koko kaupungista, oikeastaan mahdollisuudet epäonnistumiseen ovat rajattomat. Ensimmäistä kertaa koetta Fronterissa pitäessäni Vantaan opetusverkon kirjautumispalvelimeen ei saatukaan yhteyttä eikä yksikään oppilas voinut edes kirjautua koneelle saati päästä Fronteriin tekemään koetta. Onnellisesti palvelimen toiminta palautui lopputunnista ja koe saatiin kuin saatiinkin suoritettua juuri varaamani ajan puitteissa. Myöhemmin tällaisia ongelmia ei ole esiintynyt. Nämä tekniset ongelmat eivät kuitenkaan saa olla tekosyy olla tekemättä mitään uutta! Niihin on vain osattava suhtautua oikein: nyt kävi näin ja ensi kerralla uudestaan. Ei se ole opettajan vika, jos koneet eivät toimi eikä siitä kannata siis ottaa paineitakaan. Varasuunnitelmia on tietysti hyvä olla.

Yksi tietokoneella tehtävään monivalintakysymyksiä sisältävään kokeeseen liittyvistä haasteista on lunttaaminen. IT-luokissa koneet on usein sijoiteltu toistensa viereen, mikä on koejärjestelyiden kannalta hankalaa. Monivalintavastausten lunttaaminen kaverin näytöltä on nopeampaa kuin sanallisten vastausten. Fronterin nykyinen testityökalu kuitenkin mahdollistaa sekä koekysymysten että vastausvaihtoehtojen sekoittamisen satunnaiseen järjestykseen siten, että jokaisella oppilaalla on erilainen ”koepaperi” edessään. Lisäksi on mahdollista tehdä esimerkiksi 20 kysymyksen kokeeseen 30 kysymystä, joista testityökalu arpoo jokaiselle 20. Näiden vaihtoehtojen käyttämistä pitäisin suositeltavana. Ainakin ne poistavat mahdollisuuden luntata kaverilta vastauksia pikaisella vilkaisulla.

Read Full Post »