Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for maaliskuu 2012

Joidenkin aineiden opettajat ovat kouluisaan ”yksinäisiä susia”. Tämä koskee mm. historian ja yhteiskuntaopin opettajia, joita on pienissä ja keskikokoisissakin kouluissa usein vain yksi. Tällöin kaikesta saa tietysti päättää itse, mutta paljon on myös sellaista työtä – suunnitelun, ideoinnin ja oppimateriaalin luomisen saralla varsinkin – missä kollegan kanssa jakamalla työmäärän voisi puolittaa tai työn tuloksen arvioida kohentuvan usemman tekijän osallistumisen ansiosta.

Kollegan palkkaaminen riippuu oppilasmääristä, mutta aineryhmäyhteistyön ei välttämättä tarvitse enää nykypäivänä tapahtua koulun sisällä. Kuntarajat (ja miksei oppiainerajatkin) ylittävää verkostoitumista tapahtuu mm. facebook –ryhmissä ja muussa sosiaalisessa mediassa. Ammatillinen kanssakäyminen voi sosiaalisessa mediassa olla yksinkertaisimmillaan ja helpommillaan jotain oppimateriaalilinkkien, ideoiden tai muiden nettivinkkien vaihtelemista.

Itse olen yrittänyt Vantaalla viritellä oman aineryhmän opettajien välille yhteistyötä koko kaupungin opettajien yhteisen Historian ja yhteiskuntaopin fronter –huoneen välityksellä. Tosin kuin esimerkiksi facebook, fronter on ainoastaan käyttäjätunnusten haltijoille avoin foorumi. Käyttäjäyhteisö jäänee väkisinkin pieneksi. Mahdollisuudet kutsua huoneen käyttäjiksi edes naapurikunnan opettajia ovat rajatut ja riipuvat siitä, onko näillä käytössä sama oppimisalusta.

Toisaalta fronter mahdollistaa esimerkiksi lähinnä viihdekäyttöön kehitettyyn facebookiin verrattuna huomattavasti monipuolisemman ja kätevämmän tavan jakaa vaikkapa tekemänsä oppimateriaalit muun käyttäjäyhteisön (eli aineryhmän kollegojen) kanssa. Fronterin ehdottomana etuna on juuri suljetun alustan mahdollistama riittävän ykstyinen tiedostojen jakaminen (tiedostojen jakaminen ammatilliseen käyttöön kollegojen kesken lienee helpompaa kuin koko maailman kesken).

Meillä Vantaalla ei historian ja yhteiskuntaopin aineryhmän yhteistyö ole toistaiseksi vielä käynnistynyt ihan sellaisella innolla kuin olisin itse toivonut. Lähinnä jakaminen on tapahtunut valtaosin siten, että minä jaan tekemäni materiaalit, mutta muuta materiaalia huoneeseen on – joko turhan vaatimattomuuden ja kainostelun tai yhtä turhan materiaalin panttaamisen vuoksi – ilmestynyt kohtalaisen vähän.

Kaikesta huolimatta olen täydellisen vakuuttunut siitä, että sähköisen materiaalin jakaminen kollegojen kesken sosiaalisen median ja oppimisalustojen kautta on tulevaisuutta (ja jo nykypäivää) opetusalalla. Onneksi Vantaalla on kaupungin puolella jo ymmärretty jakamisen tarjoama hyöty oppimateriaalin ja koko opetuksen laadullisen kehittämisen kannalta. Historian ja yhteiskuntaopin opettajille on tänä vuonna järjestetty koulutusta aineryhmähuoneen hyödyntämisen tiimoilta ja lisää on luvassa. Ainakin koulutuksen perusteella kiinnostusta huoneen hyödyntämiseen on olemassa.

Mainokset

Read Full Post »