Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for tammikuu 2012

Nyt presidentinvaalien aikaan jos koska on tilaisuus saada oppilaat kiinnostumaan politiikasta (nuorison suosikkiaiheita) ja oppimaan. Oppilaiden motivoiminen ei ole ongelma, media ja ympäröivä yhteiskunta on vaalien, vaaliohjelmien ja kampanjamateriaalin kyllästämä. Kokemukseni mukaan suurin osa oppilaista haluaa nyt kysyä ja keskustella poliitiikasta.

Vaalit ovat mahdollisuus myös virtuaaliopetuksen näkökulmasta. Kampanjatoimistot tuottavat ehdokkaistaan valtavasti digitaalista materiaalia, samoin vaaleja seuraava media ja ehdokkaiden kannattajat. Materiaalin voi ottaa opetuskäyttöön esimerkiksi sähköiselle oppimisalustalle linkittämällä. Kampanjasivut sekä lehdistön ja muun verkkomedian tuottama digitaalinen materiaali on ajantasaista (mikä yhteiskuntaopissa on ongelma erityisesti oppikirjojen osalta) ja ammattimaisesti kunnollisilla resursseilla tuotettua monimediaista (raaka)oppimateriaalia. Kampanjavideoita myöten.

Esimerkiksi internetin joukkoälyn hyödyntäminen kannattaa ja säästää vaivaa. Miksi koota viimeisimpiä gallupeja itse, kun joukkoäly wikipedian vapaaehtoisten muodossa tekee sen puolestasi?

Itse toteutin presidentinvaaleihin liittyvän yhteiskuntaopin opetuskokonaisuuden pitkälti virtuaaliopetuksen keinoin. Uuden jakson alkaminen viikkoa ennen ensimmäisen äänestyskierroksen vaalipäivää tarjosi niukan, mutta oikein käytettynä riittävän neljän oppitunnin aikaresurssin presidentinvaalien välittömään hyödyntämiseen opetuksessa (tässä vaiheessa kaikki ehdokkaat ja puolueet ovat vielä mukana, joten asetelma on opetuksen kannalta toista kierrosta parempi).

Linkitin fronteriin perustamaani yhteiskuntaopin huoneeseen ensimmäisellä kaksoistunnilla hyödynnettäväksi tasavallan presidentin kotisivut ja tein oppilaille testityökalulla sivulta löytyviin tietoihin liittyvän testin presidentin valtaoikeuksista, tehtävistä sekä muista peruskysymyksistä. Perustietojen haltuunoton jälkeen linkitin seuraavassa vaiheessa yhden vaalikoneen oppilaille tehtäväksi (vaalikoneen kysymysten ymmärtämisessä oppilaat saattavat tarvita opettajan apua). Tein sivulle lisäksi äänestysalueen, jossa oppilaat saattoivat käydä äänestämässä vaalikoneen ehdottamaa ehdokasta. Koulussamme oli edellisellä viikolla järjestetty varjovaalit, joten monet oppilaista olivat jo pohtineet omaa äänestyspäätöstään.  Tehtävä, äänestystulos sekä mahdollinen ristiriita omien poliittisten mieltymysten (suosikkiehdokas) sekä vaalikoneen ehdotusten välillä tarjoaa pohjaa seuraavalla oppitunnilla käytävälle keskustelulle. Kuvassa alla esimerkki yhden luokan äänestystuloksesta. Kuvasta käy myös ilmi esimerkkiluokan poikien into äänestää Timo Soinia (jopa tekemättä ensin vaalikonetta).

Toista viikon kaksoistuntia varten linkitin samalle fronter -sivulle ehdokkaiden viralliset kampanjasivut sekä pari- tai ryhmätyönä tehtävän tiedonhankintatehtävän ohjeet. Parien/ryhmien tulee etsiä perustiedot heille arvotusta ehdokkaasta, muodostaa oma mielipiteensä ehdokkaasta ja tämän näkemyksistä sekä esitellä ehdokas PowerPoint -dian avustuksella muulle luokalle. Tehtävässä oppilaat pääsevät harjoittelemaan tiedonhankintaa, tietojenkäsittelytaitoja, mielipiteenmuodostusta sekä hyödyntämään esityksissään kampanjatoimistojen tuottamaa materiaalia – kruununa ne Paavo Väyrysen 20 kampanjavideota.

Mainokset

Read Full Post »